تقویت سیستم ایمنی

کاهش وزن وسلامتی

کاهش وزن سالم چیست؟ طبیعی است  هرکسی که قصد  کم کردن وزن خود را  دارد; میخواهد خیلی سریع وزن خود را پایین اورد. اما شواهد نشان می دهد ;که افرادی که به تدریج و به طور پیوسته وزن خود را از دست می دهند (حدود ۱ تا ۲ پوند در هفته) در کم کردن وزن موفق […]